Zásady práce s osobními údaji pro zákazníky eshopu www.dreamhandmade.eu

Obecná ustanovení

Ochrana vašich osobních údajů je pro mne důležitá. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na www.dreamhandmade.eu provádí Andrea Vachová IČ: 88032876. 


Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

Nákup zboží na dreamhandmade.eu

Abych mohla zpracovat vaši objednávku potřebuji znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracovávám výhradně za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získávám výhradně na základě vaší registrace či objednávky na www.dreamhandmade.eu.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak mi to přikazuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě, že mi udělíte souhlas, budu vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na mém eshopu. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat na emailu eshop@dreamhandmade.eu nebo pomocí kontaktního formuláře

E-mailová podpora

V případě, že mne kontaktujete na emailu eshop@dreamhandmade.eu nebo pomocí kontaktního formuláře, bude tato komunikace archivována. Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Více informací o tom, jak používám cookies, naleznete zde.

Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete mne kontaktovat prostřednictvím e-mailu eshop@dreamhandmade.eu.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracovávám, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste mi poskytli.

Jaká jsou tedy vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv mě můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud mě oslovíte s takovou žádostí, smažu bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které mám, pokud však vaše osobní údaje nepotřebuji pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu

  1. Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.
  2. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na stránkách www.dreamhandmade.eu, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak mě prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na emailu eshop@dreamhandmade.eu.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • * požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • * požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • * vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Můj jediný zpracovatel osobních údajů je

Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics

Zabezpečení dat

Vaše data ukládám výhradně na vps serveru a svém počítači.

Při přenosu dat a souborů používám zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržuji nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 24.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.